Visa menyn

Personuppgiftslag (GDPR)

På CA Fastigheter har vi alltid varit måna om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi har fått en ny integritetspolicy i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR) som är en ny dataskyddslag inom EU. GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL).

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss, därför är det viktigt för oss att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. I integritetspolicyn kan du läsa allt om hur vi sparar din personliga information i samband med att du besöker våra webbsidor eller vid andra kontakter med oss.

Du behöver inte göra något, men ta gärna del den nya integritetspolicyn här.

Kalmar maj 2018
CA Fastigheter AB